Koshu, Daruma Masamune 3yr, Shiraki Tsunesuke, Gifu, Japan