Malagousia, Ktima Gerovassiliou, Epanomi, Greece, 2021